Turkish English Arabian German Russian French
Bünyesine uygun yatırımları gerçekleştirmek  için  memleketimiz  içindeki
ve dışındaki kredi kaynaklarından yararlanmak,yabancı sermaye mevzuatı çerçevesin-
de girişimlerde bulunmak,
Turistik tesis ve müesseseleri,köyleri ve siteleri,toplu yerleşim bölgeleri,kü-
çük kentler kurmak,inşa etmek veya ettirmek,bunları işletmek,kiralamak veya kiraya
vermek satın almak,satmak,memleketimiz dışında turizm işleriyle uğraşmak,
Konu ile ilgili her türlü inşaat,turizm,ticaret,tarım sanayi yapmak,bunlar için
işyerleri,tesisler,fabrikalar kurmak
Donatkente Hoş Geldiniz.

     Ankara’da Kızılay Konur Sok. 36/12 numaralı mahalli işletme Ticari  ikametgah ittihazla mevzuu üzerinde çalışmaya başladığını bildiren  ve  tescil  için  lüzumlu vesaiki memuriyetimize vermiş bulunan Ticaret Ünvanı ve Ticaret Sicili numarası yukarıda  yazılı firmanın Türk Ticaret Kanunu ahkamına göre  27.Ekim.1981  tarihinde  tescil edildiği ve ana sözleşmenin aşağıda yazılı bulunduğu ilan  olunur. (İzmir  Ticaret Sicilince; Şirket Merkezinin İzmir’de 1714 sok. no:21/2 Karşıyaka adresine nakledildiği,31.07.1986 tarihinde Karşıyaka 2923/K:3386 sayıyla tescil edildiği,14.08.1986 1576 sayılı T.Ticaret sicil gazetesinin 19. sayfasında ilan edilmiştir.
 

2014 Genel Kurul Toplantısı 29.03.2015 günü saat 12:00 da Dostlar Kıraathanesinde yapılmıştır. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

2014 TOPLANTI TUTANAĞI İÇİN TIKLAYINIZ

Bizden Haberler
2014 Genel Kurul Toplantı Duyurusu
2014 Genel Kurul Toplantısı 29.03.2015 günü saat 12:00 da Dostlar Kıraathanesinde yapılmıştır. ..
Referanslarımız
Duyurular
Son Eklenen Ürünler
Haber Bülteni
altın fiyatları